Real Estate Agency

PIB: 109294766

Matični broj
: 21156841

Kičevska 3, 11000 Beograd, Srbija
Broj u registru posrednika 52
Pozovite nas: +381 11 40 32 565, +381 69 46 68 118

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA CENOVNIKOM

Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine "R.E.A.L. Consulting Nekretnine d.o.o.” u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.
Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).
Opis poslova koje je posrednik dužan da obavi, prava posrednika prilikom posredovanja i obaveze nalogodavca su navedene u Ugovoru o posredovanju.

 

Cenovnik

1. Posredovanje u kupoprodaji nekretnina od 2,0% do 20,0% od dogovorene prodajne cene nepokretnosti i plaća se na dan overe predugovora
ili ugovora.

2. Zamena nekretnina (plaća svaki učesnik sa po 2.0% do 20% od procenjene vrednosti nepokretnosti).

3. Posredovanje u izdavanju stanova i poslovnih prostora 100% jednomesečnog zakupa, plaća se na dan zaključenja Ugovora o zakupu.


Ovaj cenovnik se primenjuje od 23.03.2016. godine
U Beogradu 23.03.2016. godine

Copyright © R.E.A.L. Consulting Nekretnine d.o.o.